English Nederlands

Stichtingen

Back to Vereniging

Hieronder vind u meer informatie over de gelieerde stichtingen van de FMF.

Stichting Hendrik de Waard

De Hendrik de Waard stichting organiseert jaarlijks een of meerdere natuurwetenschappelijke lezingen. Hierbij informeert de stichting een zo breed mogelijk publiek over nieuwe en interessante ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied.

Hendrik de Waard was erelid van de FMF en professor aan de Rijksuniversiteit Groningen. Toen hij met pensioen ging is de stichting Hendrik de Waard in zijn naam opgericht.

Stichting Grote Buitenlandse Excursie

De stichting GBE-FMF staat garant dat de grote buitenlandse (GBE, excursie buiten Europa) en kleine buitenlandse excursies (KBE, excursie binnen Europa) in goede orde verlopen. Zij houden toezicht op de GBE- en de KBE- commissie.

Stichting Bèta-bedrijvendagen

De stichting Bèta-bedrijvendagen organiseert elk jaar de Bèta-bedrijvendagen, een meerdaagsevenement waarbij bedrijven zich kunnen presenteren aan studenten. De FMF draagt als een van de bèta-studieverenigingen mee aan dit evenement.