English Nederlands

Ereleden

Back to Vereniging

Naast gewone leden en de donateurs kent de FMF ereleden. Zoals in de statuten staat zijn ereleden "diegenen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging". Momenteel heeft de FMF twee ereleden. Het derde erelid van de FMF is helaas in 2008 overleden, maar verdient hier zeker een eervolle vermelding.

Hendrik de Waard ( † 2008)

Professor Hendrik de Waard was het eerste en oudste erelid van de FMF. In zijn leven heeft hij veel bijgedragen aan de wetenschap. Hendrik de Waard is op 86-jarige leeftijd op 11 augustus 2008 overleden. Jaarlijks wordt er door de Stichting Hendrik de Waard een lezing gehouden over een natuurwetenschappelijk onderwerp.

Hans Jordens

Drs. Hans Jordens was in 1967-1968 algemeen bestuurslid van de FMF. Hans Jordens is inmiddels gepensioneerd, na zijn vele werk aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hans Jordens houdt zich nog steeds bezig met de verschillende natuurkundewedstrijden voor middelbare scholieren en studenten. Sinds 22 juni 2004 is hij erelid der FMF.

Theo Jurriens

Drs. Theo Jurriens is in 1983-1984 voorzitter geweest van de FMF. Nu bekleedt hij de functie van communicatie-adviseur bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Verder is hij actief in het vakgebied Astronomie en Astrofysica. Sinds 1 november 1994 is hij erelid der FMF.