English Nederlands

Bestuur

Back to Vereniging

Sinds 20 September is het 60e bestuur van de FMF verantwoordelijk voor de vereniging.

Martijn Deinum
Voorzitter
Fester Herenius
Commissaris Extern en Vicevoorzitter
Manoy Trip
Secretaris
Jeroen Lammers
Penningmeester
Martijn Kluitenberg
Commissaris Intern
Robbert Scholtens
Commissaris Onderwijszaken