English Nederlands

Privacyverklaring

Back to Contact

Om voor iedereen duidelijk te houden wat we met de persoonsgegevens doen die ons worden toevertrouwd, hebben we onze privacyverklaring opgesteld. Deze is middels onderstaande link te bekijken.

Voor vragen of opmerkingen, contacteer bestuur@fmf.nl!

Privacystatement NL.pdf