English Nederlands

Geschiedenis

Back to Vereniging

De Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging kent een rijke geschiedenis. Het begon op 18 mei 1907 toen de Groninger Natuurfilosofische Faculteitsvereniging (GNFV) het levenslicht zag. Later is daaruit de Fysisch-Mathematische Afdeling (FMA) ontstaan. Uit de FMA is uiteindelijk de FMF voortgekomen.

GNFV

De GNFV stond voor de volgende activiteiten:

  • Het organiseren van wetenschappelijke lezingen waarvoor de sprekers meestal werden uitgenodigd door het landelijke verband van Natuurphilosofische Faculteitsverenigingen. Dergelijke sprekers deden in een tijdsbestek van enkele dagen alle Nederlandse universiteitssteden aan.
  • Het organiseren van een meerdaags congres dat om beurten in een andere universiteitsstad plaatsvond.

Op een dergelijke congres waren er ’s ochtends voordrachten van de lokale geleerden en ’s middags waren er excursies naar lokale industrieën.
Het eerste bestuur van de GNFV bestond uit een voorzitter, secretaris, vice-secretaris en de voorzitters van verschillende afdelingen. De GNFV bestreek de gehele faculteit en dus waren zowel natuurkundigen, chemici als farmaceuten lid.

FMA

Op 5 november 1959 werd de Fysisch-Mathematische Afdeling (FMA) opgericht. Deze datum wordt tevens beschouwd als de oprichtingsdatum van de FMF. De FMA ontstond omdat de GNFV zich opsplitste in een chemische afdeling, waaruit later de Chemische Binding is ontstaan, en een fysisch-mathematische afdeling. Aan het roer van de vereniging stonden op dat moment: K. Bulthuis als voorzitter, M.W. Aarnoudse als secretaris en L. Th. Van der Weele als penningmeester.

De belangrijkste activiteit van de FMA die jaarlijks terugkwam was de ‘Tweedaagse Excursie naar het Westen’. Tijdens deze excursie gingen de deelnemers twee dagen naar het westen om verschillende bedrijven te bezoeken. Bedrijven die bezocht werden waren onder andere Unilver, het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek, de centrale in Petten en TNO.

In 1960 werd voor het eerste een buitenlandse excursie georganiseerd naar Parijs. In die tijd was er nog geen internet, dus moest deze excursie georganiseerd worden door met allerlei Franse instanties te praten. Dit kon alleen in het Frans, dus het had nogal wat voeten in aarde om deze excursie te organiseren. Het is wel een leuk feit om te melden dat de begeleider op deze reis niemand minder dan Hendrik de Waard was!

Het eerste contact met een andere studievereniging vond plaats op 2 februari 1964. De vice-voorzitter van toen, S.B. van der Molen, praatte met de ‘Amsterdamse Vereniging van Natuurkunde Studenten’ (AVNS) over samenwerking tussen de natuurkundeverenigingen. Na verloop van tijd werd hieruit de ‘Natuurkunde Studenten Cördineringsorganisatie’ (NASCO) opgericht. Later is deze organisatie overgegaan in het ‘Studenten Physica in Nederland’ SPIN, wat nog steeds bestaat.

FMF

Er is op het moment van schrijven niet echt bekend wanneer de naam FMA omgezet is in FMF. In 1963 zijn in de statuten de naam FMA veranderd in FMF, maar sinds 1968-1969 komt pas echt de naam FMF overal terug. Voor zover bekend is er dus niet echt bekend wanneer die naam officieel is veranderd. Deze naam was eerst wel anders gespeld dan nu, namelijk: Fysisch Mathematische Faculteitsvereniging, zonder streepje dus. Pas in 1970 is de naam veranderd in de naam die het nu draagt: Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging. De naamsverandering ging niet zonder slag of stoot, er is zelfs een amendement op de naam FMF gekomen. De naamsverandering was al eerder over gesproken. Op 12 januari 1962 was er een prijs uitgeloofd voor de beste naam voor FMA. De enige inzending was: ‘Fyselan’. De omschrijving van deze naam was als volgt: ‘fysica (voor de natuurkundige zijde); elementaire analyse, ellips en analytische meetkunde (voor de wiskunde). Hiernaast houdt de naam ook in: elan voor de fysica (en mathematiek).