English Nederlands

Voor bedrijven

Back to Contact

De Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging (FMF) staat sinds vele jaren direct in contact met het bedrijfsleven. Op de pagina 'carrière' zijn de nieuwste vacatures en stageplaatsen te vinden die deze bedrijven aan FMF-leden te bieden hebben. Via de FMF kunt u als bedrijf op eenvoudige wijze in contact komen met studenten die een bèta-opleiding genieten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Waarom de FMF?

De leden van de FMF zijn hoog opgeleid, gewend zelfstandig te werken en zich complexe materie snel eigen te maken. Door studie, verenigingswerk of andere nevenactiviteiten hebben zij sociale en communicatieve vaardigheden opgedaan en hebben zij kennis gemaakt met organisatiestructuren en werken in teamverband.

Kortom: Onze leden zijn uitermate interessant voor het bedrijfsleven.

Mogelijkheden

Om deze reden stellen wij u in staat om uw bedrijf op een positieve manier te profileren onder onze leden. Als zij na hun afstuderen de arbeidsmarkt betreden, heeft u al een streepje voor op andere bedrijven. Bij de FMF is het mogelijk om op formele en informele wijze bekend bij onze leden te worden. Ook maken wij onderscheid in passieve en actieve samenwerking. Onder passief vallen bijvoorbeeld advertering en zichtbaarheid. Qua activiteiten organiseren wij alles tussen lezingen, excursies en symposia en vele informele activiteiten in samenwerking met bedrijven.

Als u meer informatie wilt kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze Commissaris-extern is de contactpersoon naar bedrijven toe, en staat u graag te woord. Hij wil u graag meer vertellen over alle mogelijkheden tot samenwerken. U kunt hem als volgt bereiken:

Fester Herenius
Commissaris-extern
+31 (0)50 363 4948
commissaris-extern@fmf.nl