English Nederlands

Videotips

Back to Tutorials

Comcie Videotips!

FMF Huishoudelijk Reglement hoofdstuk 3 artikel 12 lid 3:

De computercommissie begeleidt de gebruikers van de computerapparatuur indien nodig. Bij dezen!

Control Alt Delet

F11

F1