English Nederlands

Alfabetfeest

Back to Commissies

Deze commissie organiseert het Alfabetfeest. Elke studievereniging levert één commissielid. Deze commissie doen betekent dan ook veel samenwerken met leuke mensen uit verschillende verenigingen van Groningen. Het Alfabetfeest is een jaarlijks themafeest dat wordt georganiseerd door verschillende studieverenigingen uit Groningen. Meestal is het thema een letter uit het alfabet en verkleden de feestgangers zich als iets dat te maken heeft met de betreffende letter. Omdat het feest een samenwerking is tussen veel verschillende soorten studieverenigingen komen er allerlei verschillende soorten mensen op af, dit zorgt altijd voor een erg goede sfeer. Het alfabetfeest is een van de grootste feesten in Groningen.